สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • De Dee Cafe'
 • ธฤษิดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • Food &Beverage
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สตูล

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ธฤษิดา วารุณศาสตร์
 • ธฤษิดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 074799067
 • เบอร์มือถือ
 • 0879385998
 • อีเมล์
 • yoyae_bu@hotmail.com