สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0343539000451
 • นัคเรศ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • บอสส์ เทเลคอมเซ็นเตอร์
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46522
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม
 • สินค้า/บริการ
 • ตู้หยอดเหรียญครบวงจร ตัวแทนบรัษัททรู
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุบลราชธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นัคเรศ จึงธนวงศ์
 • นัคเรศ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 086-6519999
 • อีเมล์
 • bosstelecom_4@hotmail.com