สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0575554001837
 • นาย กิตติพงศ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • วีนีการ์ไทย จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10772
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำส่มสายชูหมักจากสัปปะรดภูแล/นางแล
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงราย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นาย กิตติพงศ์ คงคาน้อย
 • นาย กิตติพงศ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 095-6874224
 • อีเมล์
 • vinegarthai@yahoo.com