สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 145000191057
 • ชื่อธุรกิจ
 • รักษ์คุณ
 • สันติภาพ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น ข้าวไรซ์เบอรรี่ ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิ 105.หมอน-ที่นอนยางพารา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GMP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สันติภาพ ภวภูตานนท์
 • สันติภาพ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 027537021
 • เบอร์มือถือ
 • 0615965619
 • อีเมล์
 • phennapa.ykv2008@gmail.com