สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรชลนที
 • เจนจิราภรณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวเกรียบผลไม้ ข้าวเกรียบมันญี่ปุ่น ข้าวเกรียบฟักทองงาดำ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พิษณุโลก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว เจนจิราภรณ์ ทั่งจ้อย
 • เจนจิราภรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0932099114
 • อีเมล์
 • mocpl65000@hotmail.com