สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0345545000230
 • ไชยวิทย์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอสเค.กรีน อโกร โปรดักส์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10611
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การสีข้าว
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวหอมมะลิ ตรา ส.เขมราช
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุบลราชธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ไชยวิทย์ เหล่าโครต
 • ไชยวิทย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 045-861212-3
 • เบอร์มือถือ
 • 093-1302862
 • อีเมล์
 • sk_green@hotmail.com