สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105560008167
 • ปพลเดช 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • โกลด์ บิวตี้ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46201
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ
 • สินค้า/บริการ
 • ผลไม้ ผลิตภัณฑ์การเกษตร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • จันทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ปพลเดช ทศวิภาค
 • ปพลเดช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 092-2548186
 • อีเมล์
 • p1978tos@gmail.com