สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก
 • สุธาทิพย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สานเส้นพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์แบบต่างๆเช่น ตะกร้า กระเช่า กล่อง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ผมช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สุธาทิพย์ ย่อยกลาง
 • สุธาทิพย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0804292933
 • อีเมล์
 • gotza-took@hotmail.com