สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • บุคคลธรรมดา
  • ชื่อธุรกิจ
  • ทอผ้ากาบบัวบ้านคำขวาง
  • เพียนแพง 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • ผ้ากาบบัวจกดาว
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการผลิต
  • ประเภทธุรกิจ
  • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
  • Facebook
  • -
  • website
  • -
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • อุบลราชธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นาง เพียนแพง ปัสสุวรรณ
  • เพียนแพง 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • เบอร์มือถือ
  • 0933192539
  • อีเมล์
  • pranpang2539@gmail.com