สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บจ.นิชชา เนเจรัล
 • ณิชา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์ฟักข้าว น้ำฟักข้าว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุบลราชธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ณิชา เมืองสนธิ์
 • ณิชา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 098-2399409
 • อีเมล์
 • nischa-n@hotmail.com