สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สง่าผ้าไทย
 • สง่า 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กาฬสินธุ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สง่า ภูน้ำเย็น
 • สง่า 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0880366601
 • อีเมล์
 • pon_pimon@windowslive.com