สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บัวดีไซด์
 • บัว 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผ้าฝ้าย ผ้าไหม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช835/2554
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำปาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว บัว ใจสิทธิดา
 • บัว 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0982723255
 • อีเมล์
 • jaishtida30@gmail.com