สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105545041124
 • วิวัฒน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ฮาวายไทยเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46494
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วิวัฒน์ วิภวพาณิชย์
 • วิวัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 023760100
 • เบอร์มือถือ
 • 0818085571
 • อีเมล์
 • vatchraporn@hawaiithai.com