สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3841600016615
 • ชื่อธุรกิจ
 • มันตา thai cotton
 • สุชาติ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าฝ้ายสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 093-0744800
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุบลราชธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุชาติ อติศักดิ์
 • สุชาติ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 093-0744800
 • เบอร์มือถือ
 • 0930744800
 • อีเมล์
 • tong_jinda_2010@hotmail.com