สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0343559001312
 • ศุภาพรรณ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • โฟ ยู เนเชอะ(ไทยแลนด์)
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46693
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น
 • สินค้า/บริการ
 • หมอนยางพารา ,อาสนะยางพารา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุบลราชธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ศุภาพรรณ อามาตย์ ตระการจันทร์
 • ศุภาพรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0898566566
 • อีเมล์
 • rachata_ok@hotmail.com