สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0703549000042
 • อัมมาริณี 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อัมมาริณี สมุนไพรไทย
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 21002
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค
 • สินค้า/บริการ
 • เพชรนางพญา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP อ.ย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ราชบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อัมมาริณี อิ่มรัตน์
 • อัมมาริณี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0851855085
 • อีเมล์
 • ammarineeTH@gmail.com