สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0605555000302
 • ศรุติญา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • แกรนด์ เบสท์ โกรว์ บิสสิเนส จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10791
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมโมจิ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • นครสวรรค์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศรุติญา ธนัชชนกรณ์
 • ศรุติญา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0986636936
 • อีเมล์
 • daifukusaya@gmail.com