สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0605559000960
 • ฐิติภัทร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ชาวบ้าน ออร์แกนิก จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46315
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตแปรรูปข้าวอินทรีย์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • GAP,Organic Thailand,OrganicTFOAM
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • นครสวรรค์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ฐิติภัทร สุขเกษม
 • ฐิติภัทร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0816805288
 • อีเมล์
 • Thitiphat.palm@gamail.com