สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0103549024907
 • จุฑาทิพย์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • มายด์ เฮ็ลท์แคร์
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47723
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง จุฑาทิพย์ เวโรจนากรณ์
 • จุฑาทิพย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 02-7419597
 • เบอร์มือถือ
 • 093-3950353
 • อีเมล์
 • mhc.supreme@gmail.com