สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านเจ้าจอมไอศกรีม
 • ปาลิณีย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ไอศรีม น้ำแข็งไส ขนมหวาน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พิษณุโลก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ปาลิณีย์ วุฒิภาสเรืองสิริ
 • ปาลิณีย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0846233514
 • อีเมล์
 • mocpl65000@hotmail.com