สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0715556001476
 • กุณฑล 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ตลาดโรงเกลือ (กาญจนบุรี) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46414
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งเสื้อผ้า
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ราชบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กุณฑล ปูรณวัฒนกุล
 • กุณฑล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 032919789
 • เบอร์มือถือ
 • 0830646464
 • อีเมล์
 • kunthol2015@gmail.com