สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0123551006589
 • นพดล 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อ๊อด กรีนฟิช
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10291
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยการอบแห้ง การรมควัน การทำเค็ม การหมักในน้ำเกลือ หรือน้ำส้มสายชู
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิต-จำหน่าย ปลีก-ส่ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย. มผช. primary GMP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นพดล แก้วช่วงศรี
 • นพดล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 02-007-4445
 • เบอร์มือถือ
 • 089-769-3823
 • อีเมล์
 • aoddgreenfish@hotmail.com