สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0205555013599
 • ภัสพร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอ็มพี มิลเลียนแนร์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 55109
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมที่พักแรมระยะสั้นอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำเห็ดรวม ตรา นารา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย., GMP, Organic Thailand
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ภัสพร สิริศรนารา
 • ภัสพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 038-055-760
 • เบอร์มือถือ
 • 081-844-3028
 • อีเมล์
 • vaneza_leeong@hotmail.com