สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3360101165490
 • ชื่อธุรกิจ
 • นายช้อป
 • จุฑามณี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายสินค้างานเพ้นท์ลวดลายการ์ตูนที่เป็นลิขสิทธ์นายช้อป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อยู่ระหว่างรอมาตรฐาน มฝช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงราย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จุฑามณี อาจกล้า
 • จุฑามณี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053 662123
 • เบอร์มือถือ
 • 081 034 1614
 • อีเมล์
 • jutamanee30@gmail.com