สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท แอบโซลูท บิซิเนส ออพพอทูนิตี้ ซัคเซส จำกัด
 • ธนกฤต 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน/ที่ปรึกษา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • การศึกษา
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธนกฤต หวังดำรงวงศ์
 • ธนกฤต 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 022711672
 • เบอร์มือถือ
 • 0896998555
 • อีเมล์
 • thanakrit.w@abos.co.th