สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0233555000193
 • จตุพัฒน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ที.เอ็ม.เค.ฟู้ด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46312
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ตราด

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย จตุพัฒน์ ฤกษ์สหกุล
 • จตุพัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 039-511-512
 • เบอร์มือถือ
 • 085-099-6547
 • อีเมล์
 • tmk_chatupat@hotmail.co.th