สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3700700841979
 • ชื่อธุรกิจ
 • ถองไฉ่
 • ปัณณรัตน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • แปรรูปผักผลไม้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ปัณณรัตน์ วิทยารังษีพงษ์
 • ปัณณรัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 032-375214
 • เบอร์มือถือ
 • 086-9165795
 • อีเมล์
 • bpannarat22@gmail.com