สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105545024050
 • ถานันดร์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 20115
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตเคมีภัณฑ์อินทรีย์ขั้นมูลฐานอื่น ๆ
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์สำหรับพลังงานทดแทน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • มาตรฐานสินค้า
 • ISO 9001:2008
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • กาญจนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ถานันดร์ วัชโรทยางกูร
 • ถานันดร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 029613718
 • เบอร์มือถือ
 • 0816465228
 • อีเมล์
 • dr.tanan@force.co.th