สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0775558001716
 • ตติย 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ภูมิปัญญาของคนไทย จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46439
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ผู้ผลิตและ/หรือจำหน่ายสินค้าจากภูมิปัญญาของคนไทย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ตติย อัครวานิชตระกูล
 • ตติย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 08 6336 6363
 • เบอร์มือถือ
 • 08 6336 6363
 • อีเมล์
 • ceo@icando.co.th