สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Pine & Co
 • ธนิดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนม และ ของฝาก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ธนิดา จตุรพรชัย
 • ธนิดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 092-265-6944
 • เบอร์มือถือ
 • 092-265-6944
 • อีเมล์
 • maanow_thai@yahoo.com