สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0777114600498
 • ชื่อธุรกิจ
 • หัวหินบาติก
 • สุขุมาล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์บาติก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สุขุมาล ปาทาน
 • สุขุมาล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 032-532729
 • เบอร์มือถือ
 • 0851815877
 • อีเมล์
 • sukumal_p@hotmail.com