สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • หอประชุมเดอะวาย
 • อรุณวรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ให้บริการเช้าสถานที่จัดงานสัมมนา งานแต่งงาน งานจัดเลี้ยงและงานมงคลต่างๆ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • สถานที่ให้เช่าและบริการ
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • กาญจนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อรุณวรรณ กุลกิตติโกวิท
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0630585672
 • เบอร์มือถือ
 • 0630585672
 • อีเมล์
 • fonthey_2016@hotmail.com