สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ปุ๋ยอินทรีย์ตราเจ้าไพร
 • พิศอำไพ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตปุ๋ยอินทรีย์, ผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์อินทรีย์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0999358943
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำปาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง พิศอำไพ สมความคิด
 • พิศอำไพ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0999358943
 • อีเมล์
 • prepeace@hotmail.com