สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท เอพีพี เทค จำกัด
 • ภาณุวัฒน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผงปรุงรสอาหาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GMP CODEX
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ภาณุวัฒน์ จาดมี
 • ภาณุวัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 038483147
 • เบอร์มือถือ
 • 0816460182
 • อีเมล์
 • appcothai@gmail.com