สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ชีวาธาร รีสอร์ท
 • วิภาวี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • รีสอร์ท
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วิภาวี สังข์ทอง
 • วิภาวี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0896463452
 • เบอร์มือถือ
 • 0896463452
 • อีเมล์
 • vipavee@gmail.com