สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0545557000297
 • จรูญ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ซีอาร์-วัน ไบโอพลัส จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 20121
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตปุ๋ยเคมี
 • สินค้า/บริการ
 • สารไบโอโพลิเมอร์ ชีวภาพ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • Facebook
 • cr
 • มาตรฐานสินค้า
 • Q
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย จรูญ ส่างส่วยยี่
 • จรูญ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0810202230
 • เบอร์มือถือ
 • 0810202230
 • อีเมล์
 • cr1bioplant@gmil.com