สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • นาข้าวแซมดิน
 • กรกนก 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวไร้สารพิษ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GAP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • นครศรีธรรมราช

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง กรกนก รักษ์รงค์
 • กรกนก 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 075447978
 • เบอร์มือถือ
 • 0820082220
 • อีเมล์
 • nakhawsamdin@gmail.com