สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไซนับ จิวเวลรี่
 • สกุณา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องประดับทำจากพลอย เพชร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช,OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สกุณา ชาจิตตะ
 • สกุณา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0970011318
 • เบอร์มือถือ
 • 0922507535
 • อีเมล์
 • a-ngoon_viltage@hotmail.com