สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านจากใจ
 • สิริกร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายส่ง / ปลีก สินค้าอุปโภค - บริโภคและสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามจากธรรมชาติ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย./มผช./ฮาลาล/OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สิริกร พันปี
 • สิริกร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0823348061
 • เบอร์มือถือ
 • 0823348061
 • อีเมล์
 • fun_sd39@hotmail.com