สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัทเอเจ็ด บางกอกจำกัด
 • เก้ากัญญา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารกระป๋อง/ปลากระป๋อง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อ.ย. GMP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว เก้ากัญญา โคตะนนท์
 • เก้ากัญญา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0982866474
 • เบอร์มือถือ
 • 0918768095
 • อีเมล์
 • kotanontp@gmail.com