สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • นิคแน็คตู้ไม้สักลายไทย
 • เกรียงสิทธิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ตู้ไม้สักจิ๋วลายไทย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ราชบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เกรียงสิทธิ์ นิธิวงศ์
 • เกรียงสิทธิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0867977701
 • เบอร์มือถือ
 • 0867977701
 • อีเมล์
 • nicknack-mtc@hotmail.com