สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท ไอพรีเดีย โปร จำกัด
 • อัยมัญช์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตรายการโทรทัศน์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อัยมัญช์ ไอยรากุลวัฒน์
 • อัยมัญช์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 029584538
 • เบอร์มือถือ
 • 0814012558
 • อีเมล์
 • khunpuma@hotmail.com