สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • 1579900155797
 • เปรมปวีณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • Condo
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงราย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว เปรมปวีณ์ คงผ่อง
 • เปรมปวีณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053774012
 • เบอร์มือถือ
 • 0882527963
 • อีเมล์
 • kp_condochiangrai@hotmail.com