สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • หอการค้าจังหวัดนครนายก
 • การัณยภาส 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ธุรกิจภาคเอกชนไม่แสวงหาผลกำไร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • นครนายก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย การัณยภาส ใจหลัก
 • การัณยภาส 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 092-314-111, 091-742-1877
 • เบอร์มือถือ
 • 092-314-111, 091-742-1877
 • อีเมล์
 • watchara@hotmail.co.uk