สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • หอการค้าจังหวัดนครนายก
 • ตรรคภพ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ธุรกิจภาคเอกชนไม่แสวงหาผลกำไร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • นครนายก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ตรรคภพ อิงตระกูล
 • ตรรคภพ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 081-257-1515, 037-313-353
 • เบอร์มือถือ
 • 081-257-1515
 • อีเมล์
 • nayok9999@gmail.com