สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้านอุ้ยเอ้ย สตูดิโอ
 • นพดล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สื่อมัลติมีเดีย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นพดล จี๋เอ้ย
 • นพดล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0839534753
 • เบอร์มือถือ
 • 0839534753
 • อีเมล์
 • stowmidi2555@gmail.com