สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กินผักดี
 • อัครเดชฐ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผักปลอดสาร ผักอินทรีย์ เกษตรแปรรูปและอาหารเพื่อสุขภาพ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0939305014
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อัครเดชฐ์ อรุณงาม
 • อัครเดชฐ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0956521096
 • เบอร์มือถือ
 • 0939305014
 • อีเมล์
 • miss.supalak@hotmail.com