สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105558015224
 • มนัสวี 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • บุณยธิดา เฮอร์เบิ้ล อินโนเวชั่น จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46441
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารเสริม เครื่องสำอางค์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • 022745390
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง มนัสวี ฉัตรเวชศิริ
 • มนัสวี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0944864938
 • อีเมล์
 • boonyathida08@gmail.com