สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมสินค้าโอท็อปบ้านแสนประเสริฐ
 • นางศิริลักษณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • หมอน มุ้ง ผ้าห่ม ที่นอนปิคนิค ผ้ากันเปื้อน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • บึงกาฬ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง นางศิริลักษณ์ พนมเริงศักดิ์
 • นางศิริลักษณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 085-0056479
 • เบอร์มือถือ
 • 085-0056479
 • อีเมล์
 • sirilakphanom@gmail.com