สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรบ้านเขาหินกลิ้ง
 • ่ทองเม็ด 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • การเกษตร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • นครสวรรค์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ่ทองเม็ด พรมพิทักษ์
 • ่ทองเม็ด 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0805055800
 • อีเมล์
 • nw_ops@moc.go.th